0

Allmänna Villkor

Avboknings-, retur- och utbytesavtal

Om du gör en beställning elektroniskt via webbplatsen du använder, anses du ha accepterat distansförsäljningsavtalet som erbjuds dig.

DEFINITIONER

Vid genomförandet och tolkningen av detta avtal kommer villkoren nedan att uttrycka de skriftliga förklaringarna mot dem.

SÄLJARE: Företaget agerar på uppdrag eller på uppdrag av konsumenten som erbjuder eller erbjuder varor inom ramen för hans kommersiella eller professionella verksamhet,
KÖPARE: Det hänvisar till den verkliga eller juridiska personen som förvärvar, använder eller använder en vara eller tjänst för kommersiella eller icke-professionella ändamål.

ALLMÄN

KÖPARE omfattas av bestämmelserna i lag nr 6502 om skydd av konsumenter och förordningen om distansavtal (officiell tidning: 27.11.2014 / 29188) och andra gällande lagar om försäljning och leverans av produkten de köper.

Fraktkostnader, som är fraktkostnaderna för produkter, kommer att betalas av KÖPARE.

Varje köpta produkt levereras till personen och / eller organisationen på den adress som anges av KÖPARE, under förutsättning att den inte överskrider den lagliga perioden på 30 dagar. Om produkten inte levereras inom denna period kan KÖPARE säga upp avtalet.

Den köpta produkten måste levereras i sin helhet och i enlighet med de kvalifikationer som anges i beställningen och med dokument som garantibevis, eventuell användarmanual.

I händelse av att det är omöjligt att sälja den köpta produkten måste Säljaren meddela KÖPARE skriftligen inom tre dagar efter att ha lärt sig denna situation. Det totala priset måste returneras till KÖPARE inom 14 dagar.

KÖP AV KÖP AV PRODUKTKOSTNADER

Om KÖPARE inte betalar priset på den köpta produkten eller avbokar den i bankregistret upphör SÄLJARENS skyldighet att leverera produkten.

SHOPPING MED O auktoriserad användning av kreditkort

Efter det att produkten har levererats, om det fastställts att det kreditkort som köparen har betalat befinner sig oskäligt av obehöriga personer och priset på den sålda produkten inte betalas till SÄLJARE av den berörda banken eller finansinstitutionen, ska KÖPEREN bära kostnaden för kontraktet inom tre dagar. måste returneras till Säljaren.

Brist på leverans under produktperioden av oförutsedda skäl

Om force majeure inte kan förutses av SÄLJARE och det inte kan levereras under produktperioden meddelas köparen situationen. KÖPARE kan begära att avbryta beställningen, byta ut produkten med en liknande eller skjuta upp leveransen tills hindret försvinner. Om KÖPARE avbryter beställningen; Om han har betalat kontant ska denna avgift betalas kontant inom 14 dagar efter avbokningen. Om KÖPARE har gjort betalningen med ett kreditkort och avbrutit kommer produktpriset att återlämnas till banken inom 14 dagar efter denna avbokning, men banken kommer sannolikt att överföra det till mottagarens konto inom 2-3 veckor.

KÖPERS SKYLDIGHET FÖR ATT KONTROLLERA PRODUKTEN

KÖPARE kommer att inspektera de varor / tjänster som omfattas av avtalet innan de mottar dem; bucklor, trasiga, trasiga förpackningar etc. får inte skadade och defekta varor / tjänster från lastföretaget. De levererade varorna / tjänsterna kommer att anses vara oskadade och intakta. KÖPARE måste skyddas noggrant efter leverans. Om ångerrätten kommer att användas ska varorna / tjänsterna inte användas. Fakturan måste returneras med produkten.

RÄTT TILL UTVECKLING

Cayman rätt, villkor, varaktighet och detaljer om de produkter som inte kan användas förklaras i artiklarna 6 och 7 i distansförsäljningsavtalet.

DEFULTAT OCH OCH RÄTTSLIGA RESULTAT

KÖPARE accepterar, förklarar och åtar sig att han / hon kommer att betala ränta och vara ansvarig gentemot banken inom ramen för kreditkortsavtalet mellan banken och banken, om betalningen görs i fall då han / hon betalar med kreditkort. I detta fall kan banken ansöka om juridiska medel; Köparen kan begära rättegångskostnaderna och advokatavgiften som uppstår från KÖPAREN och i alla fall om KÖPARE inte betalar på grund av KÖPERS skuld, KÖPAREN samtycker till att SÄLJaren betalar den förlust och förlust som lidits.

BETALNING OCH LEVERANS

Du kan dra nytta av enstaka betalningsalternativ eller onlinebetalningsalternativ för alla typer av kreditkort med dina kreditkort på vår webbplats. Med dina onlinebetalningar debiteras ditt kreditkort i slutet av din beställning.